• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Aleksandra Kotvaš

Aleksandra Kotvaš

dr.med.dent. Aleksandra Kotvaš

Studij dentalne medicine u Rijeci upisuje 2005. god. gdje i diplomira 2010. god. te stječe akademski naziv doktor dentalne medicine. Staž odrađuje u sklopu kliničkog bolničkog centra Rijeka. Nakon položenog državnog ispita zapošljava se u privatnoj ordinaciji dentalne medicine. Član tima Poliklinike Rident postaje 2014. god. Tijekom svog radnog staža kontinuirano se educira i usavršava znanja. Služi se talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter