• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Ana Fabris

Ana Fabris

dr.med.dent Ana Fabris

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja, 2002. godine upisuje studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu sveučilišta u Rijeci gdje 2007. godine diplomira i stječe zvanje doktora dentalne medicine.

2012. godine upisuje specijalizaciju iz oralne kirurgije pri Kliničkom bolničkom centru Dubrava koji I završava 2016. godine.

Doktorica Fabris naglasak svog rada pri završetku specijalizacije stavlja na dentoalveolarnu kirurgiju (impaktirani i retinirani zubi, cistektomije, apikotomije, trauma zuba i grebena).

Dio Rident tima postaje u travnju 2017. godine s ciljem dodatnog usavršavanja na području implantologije.

Član je HKDM.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Prijavite se na newsletter