• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Ana Leoni Mihaljević

Ana Leoni Mihaljević

dr.med.dent. Ana Leoni Mihaljević

Integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci završila je 2007. godine. Tijekom studija obavlja demonstraturu na zavodu za Biologiju i genetiku te dentalnu protetiku. 

Nakon staža u Domu zdravlja 2011. godine zapošljava se u Poliklinici Rident. 

Tijekom svog radnog staža se kotinuirano se educira na BIPS tečajevima. Težište rada je konzervativna i estetska dentalna medicina te implantološka protetika.

Prijavite se na newsletter