• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Daniela Božić

Daniela Božić

bacc.rad.tech. Daniela Božić

Daniela je završila Medicinsku školu u Rijeci 2006.godine. 2009.godine upisuje preddiplomski stručni studij Radiološke tehnologije pri Medicinskom fakutetu u Rijeci koji završava iste godine. Pripavnički  staž odrađuje u Istarskom domu zdravlja - ispostava Poreč i u Općoj bolnici u Puli.

Diplomirala je 2010. godine a 2013. godine postaje dio Rident tima u Poreču.

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter