• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Gabriela Senković

Gabriela Senković

dr.med.dent. Gabriela Senković

Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja upisuje Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje je 2013.godine diplomiral i stekla zvanje doktora dentalne medicine .

Nakon odrađenog stažiranja zapošljava se u privatnoj ordinaciji dentalne medicine.

Članom tima poliklinike Rident postaje 2017. godine.

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter