• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Gordana Smiljan Jagić

Gordana Smiljan Jagić

dr.med.dent. Gordana Smiljan Jagić

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci (smjer dentalna medicina) Nakon završenog pripravničkog staža od 2006.god radi u Poliklinici Rident. 

Tijekom svog radnog staža kontinuirano se educira i usavršava znanja. Težište rada je estetska dentalna medicina i implantološka protetika.

Prijavite se na newsletter