• Rijeka
 • +385 51 648 900
 • 7:00 - 20:00
 • Poreč
 • +385 52 496 350
 • 7:30 - 17:00
Igor Kljaić

Igor Kljaić

dr.med.dent. Igor Kljaić

Na studiju Dentalne medicine u Rijeci, diplomirao je 2009. godine, te do 2011. radi u Domu zdravlja Rijeka. 

2011. počinje s radom u Poliklinici Rident, a posebno stječe znanja i vještine: 

 • u izradi kompozitnih restoracija, estetsko-funkcionalnih rehabilitacija. 
 • na implanto-protetskoj terapiji, kako na standardnim tako i mini implantatima. 
 • na području konzervativne dentalne medicine - strojna endodoncija, kompozitne restoracije. 
 • na području protetike - empress, cirkon-oksid,keramički inleji / overleji (minimalne preparacije) 
 • rješavanje problema bezubih čeljusti modernim tehnikama. 
 • klasična mobilna i fiksna protetika. 


Aktivno korištenje stranih jezika: - talijanski, engleski, njemački. 

Srdačan i topao pristup je početak svake kvalitetne terapije!

Prijavite se na newsletter