• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Ivana Radić

Ivana Radić

dr.med.dent. Ivana Radić

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci upisuje Studij dentalne medicine. 

Po završetku obavlja pripravnički staž na fakultetu u sklopu Kliničkog bolničkog Centra Rijeka. 

Nakon položenog državnog ispita 2010. g. zapošljava se u Poliklinici Rident. 

2011.g. odlazi u Zagreb na Fakultet dentalne medicine, na specijalističko usavršavanje u području dentalne protetike. Istodobno upisuje i poslijediplomski specijalistički studij, također u Zagrebu 

Znanje stranih jezika: Engleski i Talijanski

Prijavite se na newsletter