• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Jagoda Berber Torbarac

Jagoda Berber Torbarac

dr. med. dent. Jagoda Berber Torbarac

Diplomirala je dentalnu medicinu pri Medicinskom fakultetu u Rijeci. U više navrata boravi u Italiji radi usavršavanja jezika. Od 1999. godine zaposlena je u privatnoj ordinaciji Miljanić. U Poliklinici Rident radi od početka i jedan je od suosnivača i suvlasnika poliklinike. Ističe se svojim dugogodišnjim iskustvom na području kompleksnih implantoprotetskih radova, a poseban interes pokazuje i kontinuirano se usavršava na području dentalne estetike, sudjelujući na priznatim europskim kongresima poput Competence in Estetics u Beču. Svoje iskustvo i stručnost entuzijastično prenosi mladim doktorima i stažistima. Među pacijentima je omiljena. Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom. Član je HKDM.

Prijavite se na newsletter