• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Lucija Duka

Lucija Duka

dr.med.dent. Lucija Duka

Pripravnički staž završila je u Domu zdravlja Zadarske županije nakon čega je još godinu dana radila u privatnoj ordinaciji dentalne medicine.

Kontinuirano pohađa tečajeve iz područja estetske dentalne medicine i implantološke protetike.

Član tima poliklinika Rident postaje 2017. godine. Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter