• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Milan Tepavac

Milan Tepavac

dr.med.dent. Milan Tepavac

Diplomirao je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci - studij dentalne medicine.

U Poliklinici Rident radi od 2007. god. 

Kontinuiarno sudjeluje u tečajevima stručnog usavršavanja od kojih se ističu: 

  • Nobel Procera advanced course 
  • World congress Gothenburg 
  • Neoss implant surgery course Clinica Feltre Italy 
  • Međunarodni kongres novih tehnologija u dentalnoj medicini 


Aktivno se služi talijanskim, engleskim te njemačkim jezikom. 

Osobitu pažnju poklanja implanto - protetskim, te estetskim restauracijama, koristeći najsuvremenije metode u svrhu postizanja optimalnih rezultata. 

Član je HKDM.

Prijavite se na newsletter