• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Monika Keča

Monika Keča

dr.med.dent. Monika Keča

Završila je 2012. godine integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tijekom studija dobiva priznanje najbolje studentice godine za akademsku godinu 2009/2010. U Poliklinici Rident obavlja pripravnički staž. Uspješna je u svim područjima dentalne medicine, a želi se usavršavati na području estetike u dentalnoj medicini. Kontinuirano obnavlja i unapređuje svoje znanje praćenjem stručne literature te stručnih seminara, među kojima se ističe stručni tečaj "New trends in modern aesthetic and restorative dentistry" na International Center for dental Education Ivoclar Vivadent AG, Schaan u Liechtensteinu. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Prijavite se na newsletter