• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Angelina Maras

Angelina Maras

mr.sc. dr.med.dent. Angelina Maras

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci. Tijekom studija je demonstrator na klinici za pedodonciju. Diplomira 1984.god. i počinje raditi na Medicinskom fakultetu kao asistent na Klinici za pedodonciju. 

1986.god upisuje post-diplomski studij na Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje nakon položenih ispita magistrira 1988. na temu „Prilog prevenciji i dijagnostici fisurnog karijesa u dječjoj dobi“. 

1986.god. počinje raditi pri Domu Zdravlja Rijeka, na Medicini rada, gdje obavlja sve poslove u ambulanti za opću dentalnu medicinu. Cijelo vrijeme obnaša dužnost, sada već Znantvenog asistenta, u Klinici za pedodonciju pri Medicinskom fakultetu - studij dentalne medicine. 

1988.god.prelazi raditi u Klinički Bolnički Centar Rijeka-Klinika za pedijatriju, na Kantridi. Radi s djecom oboljelom od malignih bolesti i vrši sanaciju, u općoj anesteziji, kod mentalno retardirane djece. 

1992 – 1995. god. specijalizacija pedodoncije na Fakultetu dentalne medicine u Zagrebu. 

1999. god. otvara u Rijeci svoju privatnu praksu gdje će djelovati do 01.09.2011. kad, na poziv Ravnatelja Ridenta prelazi raditi u Polikliniku Rident Rijeka. 

Cijelo to vrijeme se kontinuirano usavršava u zemlji i inozemstvu. 

Član je Hrvatske Komore Dentalne Medicine.

Prijavite se na newsletter