• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Nina Hanza

Nina Hanza

dr.med.dent. Nina Hanza

Diplomirala 2009. na studiju dentalne medicine Medicinskog fakulteta u Rijeci. 

Od završetka stažiranja u Dubrovniku radi u Poliklinici Rident. 

Težište dr. Hanza leži na protetskoj i implantoprotetskoj rehabilitaciji te estetskoj dentalnoj medicini. 

Sudjeluje na raznim tečajevima i seminarima u zemlji i inozemstvu ( Ivoclar, Lichestein, Treatment strategy and procedures for Advanced levels, Mölndal, Sweden, 2011.) 

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom. 

Član je HKDM.

Prijavite se na newsletter