• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Nina Petrinić

Nina Petrinić

dr.med.dent. Nina Petrinić

Nakon srednjoškolskog obrazovanja upisuje Studij dentalne medicine pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje diplomira i stječe zvanje doktora dentalne medicine u srpnju 2017.

Najviše interesa pokazuje za stomatološku protetiku, stoga joj je ambicija napredovati i ostvariti se u tom području uz kontinuiranu edukaciju.

Zapošljava se u Ridentu u rujnu 2017.

Član je HKDM.

Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom.

Prijavite se na newsletter