• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Petra Bakarčić

Petra Bakarčić

dr.med.dent. Petra Bakarčić

Medicinski Fakultet u Rijeci od 1999. do 2005. - studij dentalne medicine na kojemu se ističe obavljajući demonstrature na protetskoj dentalnoj medicini. 

U Poliklinici Rident radi od 2007. godine. 

Tijekom godina sudjeluje u programima kontinuirane edukacije te se usavršava iz područja implantsko-protetske dentalne medicine. 

Među značajnijim programima ističu se: 

  • Implantološki tečaj ASTRA 28-29.05.2009 
  • Implantološki tečaj Clinica Feltre 24.09.2012 
  • Funkcijska diagnostika i funkcijska terapija 12.09.2012 


Doktorica posebno se usavršila u izradi estetske rastaurativne terapije fronte. 

Članica je Hrvatskog pedodonskog saveza. 

Aktivno se služi talijanskim i engleskim jezikom

Prijavite se na newsletter