• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Radmila Miljković

Radmila Miljković

dr.med.dent. Radmila Miljković

Pri Medicinskom fakultetu u Rijeci završava studij dentalne medicine. Kao dr. dent. med. radi već 17 godina, a u Poliklinici Rident od ožujka 2013. Tijekom tog perioda redovno se dodatno educira i usavršava na stručnim tečajevima, seminarima i kongresima u Hrvatskoj i inozemstvu. Kontinuirano prati trendove u struci te ih primjenjuje u svakodnevnoj praksi.

Prijavite se na newsletter