• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Tatjana Jović

Tatjana Jović

dr.med.dent Tatjana Jović

Sredinom 2011. završila je studij dentalne medicine pri Medicinskom falkultetu Sveučilišta u Rijeci, za zvanje doktora dentalne medicine. Početkom 2012. zapošljava se u jednoj riječkoj privatnoj ordinaciji dentalne medicine, gdje odrađuje pripravnički staž. 

Početkom 2013. odlučuje se unaprijediti svoje stručno znanje te upisuje poslijediplomski doktorski sveučilišni studij biomedicine pri Medicinskom fakultetu u Rijeci, gdje se istovremeno zapošljava kao suradnik u suradničkom zvanju, s posebnim naglaskom na dentalnu protetiku i implantoprotetiku. Sredinom 2015. zapošljava se u Poliklinikama Rident. 

Uz dobar timski duh i prilagodljivost, odlikuje se dobrim komunikacijskim sposobnostima te prezentacijskim i javnogovorničkim vještinama. 

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine, Međunarodnog udruženja za istraživanja u dentalnoj medicini (IADR) te Međunarodnog implantološkog tima (ITI). 

Aktivno surađuje u organiziranju stručnih prezentacija, također je koautor stručnih tekstova iz dentalne medicine, od kojih su neki objavljeni u “Vjesniku dentalne medicine”. 

Aktivno govori engleski, a služi se i talijanskim jezikom.

Prijavite se na newsletter