• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Tea Kučić

Tea Kučić

 Tea Kučić

Srednju medicinsku školu završava u Rijeci. Pohađa pred diplomski Studij Dentalna higijena, pri medicinskom fakultetu u Rijeci.

2008. godine postaje članom Rident tima. Tea je glavna sestra Odjela oralne kirurgije.

Aktivno se služi talijanskim I engleskim jezikom.

Prijavite se na newsletter