• Rijeka
  • +385 51 648 900
  • 7:00 - 20:00
  • Poreč
  • +385 52 496 350
  • 7:30 - 17:00
Vanja Kvasnij

Vanja Kvasnij

bacc.rad.tech. Vanja Kvasnij

1996. godine upisuje srednju Medicinsku školu, smjer medicinska sestra.  Nakon srednje škole upisuje stručni dodiplomski studij medicinske radiologije pri Medicinskom fakultetu u Rijeci pri kojem je diplomirala 2002. godine.

Pripravnički staž u trajanju od godine dana (2003-2004) odradila je u Kliničkom bolničkom centru u Rijeci.

2009. godine postaje dio Rident tima kao Voditelj radiološkog odjela.

Prijavite se na newsletter