Video nadzor

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI
OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

PODACI KOJE SMO VAM OBVEZNI PRUŽITI SUKLADNO PROPISIMA KOJI UREĐUJU ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka:

POLIKLINIKA RIDENT društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje zdravstvene djelatnosti iz područja dentalne medicine i dentalni laboratorij, Franje Čandeka 39, 51000 Rijeka, Podružnica Poreč, Istarska 1a, 52440 Poreč, OIB: 57260863791 (u daljnjem tekstu: Poliklinika RIDENT d.o.o.).

Izvršitelj obrade:

SECURITAS HRVATSKA d.o.o., Zagrebačka cesta 145a, 10000 Zagreb, OIB: 33679708526.

Kategorije osobnih podataka koje Poliklinika RIDENT d.o.o. prikuplja i obrađuje:

Poliklinika RIDENT d.o.o. opremljena je sustavom video nadzora stoga prikuplja i obrađuje osobne podatke korištenjem sustava video nadzora koji bilježi podatke izgleda i kretanja osoba a podrazumjeva stvaranje snimke (video zapisa) koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Poliklinike RIDENT d.o.o.:

Adresa i mjesto rada: Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka

 

E-mail adresa: info@rident.hr , Broj telefona:+385 (0)51 648 900, Broj faxa: +385 (0)51 648 928.

Svrha obrade Vaših osobnih podataka:

Poliklinika RIDENT d.o.o. koristi sustav video nadzora radi sprječavanja incidenata u vezi sa sigurnošću i zaštitom zaposlenika, pacijenata, drugih posjetitelja i imovine Poliklinike RIDENT d.o.o. odnosno za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema navedenim osobama i imovini Poliklinike.

 

Opseg prikupljanja i daljnja obrada osobnih podataka korištenjem sustava video nadzora ograničena je na ispunjenje svrhe koja je nužna i opravdana za zaštitu i sigurnost zaposlenika, pacijenata, posjetitelja kao i imovine Poliklinike.

 

Video nadzorom su obuhvaćene prostorije čekaonice, prostor oko Poliklinike, vanjsko parkiralište i zatvorena garaža, a čiji je nadzor nužan radi postizanja gore navedene svrhe.

 

Sustavom video nadzora nadzire se, dakle, minimalno područje potrebno za jamčenje sigurnosti osobama i imovini Poliklinike RIDENT d.o.o.koja obrađuje Vaše osobne podatke samo u opisane svrhe.

Način obrade osobnih podataka:

Osobni podaci prikupljeni putem video nadzorne kamere pohranjuju se na elektronskom mediju uz primjenu svih propisanih i prikladnih mjera zaštite osobnih podataka u tehničkom, organizacijskom i kadrovskom smislu na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti i povjerljivosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

 

Pristup video snimaču i bazi podataka snimljenog materijala omogućen je samo odgovornim osobama Poliklinike RIDENT d.o.o.i od njih ovlaštenih osoba, putem korisničkog imena i lozinke, te odgovornim osobama Izvšitelja obrade, a sve kako bi se osigurala povjerljivost podataka i spriječio daljnji neovlašteni pristup i obrada.

 

Sustav video nadzora ima uspostavljen automatizirani zapis za evidentiranje pristupa snimkama video nadzora (sustav logova), a evidencija sadržava vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima.

Pravna osnova obrade osobnih podataka prikupljenih putem videonadzora:

Poliklinika RIDENT d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Općom uredbom o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka

Razdoblje pohrane osobnih podataka prikupljenih videonadzorom:

Podaci dobiveni video nadzornom kamerom (video snimke) se pohranjuju na razdoblje od 15 dana te se nakon proteka tog vremena video zapisi brišu ili trajno uništavaju na odgovarajući način. U slučaju opravdane potrebe, podaci dobiveni video nadzorom mogu se čuvati dulje od navedenog razdoblja uz ispunjenje određenih uvjeta propisanih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

VAŠA PRAVA U POGLEDU PRIKUPLJANJA I OBRADE PODATAKA

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

Pravo na pristup osobnim podacima

Vaše je pravo od Poliklinike RIDENT d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.

Pravo na povlačenje privole

Ukoliko ste Poliklinici RIDENT d.o.o. dali privolu za prikupljanje određene kategorije podataka u određenu svrhu, istu imate pravo povući u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je povučena.

Pravo na ispravak

Ukoliko unatoč našim naporima da Vaše podatke održavamo točnima i ažuriranima ipak budu pohranjeni netočni podaci, uvijek imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili zatražiti da se dopune nepotpuni podaci koji se na Vas odnose.

Pravo na brisanje

Imate pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u navedenu svrhu te od Poliklinike RIDENT d.o.o. ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.

Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka

Imate pravo od Poliklinike RIDENT d.o.o. ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.

Pravo na ulaganje prigovora na obradu

Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

*Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Poliklinike RIDENT d.o.o. ili putem službenika za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka Poliklinike RIDENT:

Adresa i mjesto rada: Franje Čandeka 39, 51 000 Rijeka
E-mail adresa: info@rident.hr
Broj telefona: +385 (0)51 648 900
Broj faxa: +385 (0)51 648 928

Lista državnih blagdana i praznika

01. 01. Nova godina
06. 01. Bogojavljanje ili Sveta tri kralja
04. 04. 2021. Uskrs
05. 04. 2021. Uskršnji ponedjeljak
01. 05. Praznik rada
30. 05. Dan državnosti
03. 06. 2021. Tijelovo
22. 06. Dan antifašističke borbe
05. 08. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja
15. 08. Velika Gospa
01. 11. Dan svih svetih
18. 11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata
25. 12. Božić
26. 12. Sveti Stjepan
Čavrljaj s nama
Pozdrav, kako Vam možemo pomoći?