Aleksandra Erceg

Aleksandra Erceg

Nakon višegodišnjeg rada u turizmu, a posebice tijekom rada u Italiji usavršila je znanje talijanskog jezika, detaljno upoznala talijansku kulturu i stakla nove komunikacijske vještine. Timu poliklinika Rident pridružuje se 2008. godine, a već nakon godinu dana, zahvaljujući neograničenoj energiji, organizacijskim vještinama te predanosti poslu, postaje voditeljicom recepcije.

Uz poslove voditeljice recepcije sudjeluje u timu za promociju usluga te postepeno preuzima i poslove voditeljice prodaje. Kao voditeljica prodaje Aleksandra je danas odgovorna za suradnju s turističkim i posredničkim agencijama s područja Italije i Švicarske.