Nataša Rubeša

Nataša Rubeša

Dipl.oec. Nataša Rubeša je suvlasnik Poliklinike Rident. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1995.

1996. počinje kao pripravnik u Poliklinici Medico Rijeka, te u najkraćem mogućem vremenu postaje voditelj financijskih poslova.

Suvlasnik je, te od 2011. zamjenica ravnatelja Poliklinike Rident.

Redovito se stručno usavršava pohađajući seminare i tečajeve, te prati stručnu literaturu. Ambiciozna financijska managerica Poliklinike Rident zaslužna je za uspješno poslovanje firme. Toliko uspješno da smo 2012. godine proglašeni najzdravijom firmom Hrvatske. Pri tome je financijsko poslovanje samo jedan dio njezinog posla – ostala zaduženja i obaveze, teško je nabrojiti.

Lakše je sažeti: koordinacija cjelokupnog poslovanja koji se odvija izvan ordinacija. Strani jezici: engleski jezik, talijanski jezik, francuski jezik.