Why do the gums darken above the crown?

Article Author

Author: Tatjana Jović , DMD

02.05.2022

Zubno meso (gingiva) se u stručnoj literaturi opisuje kao meko tkivo koraljno ružičaste boje čiji intenzitet boje ovisi o brojnim parametrima. Kod pacijenata s postojećim protetskim radovima ključni čimbenici koji određuju boju zubnog mesa su navike pacijenata, adekvatno održavanje oralne higijene, te odabir materijala za izradu protetskih radova i odnos prema zubnom mesu. 

Prilikom prvog kontakta sa sugovornikom uočavamo njegove zube i zubno meso te stvaramo cjeloukupan dojam. Ukoliko su zubi i zubno meso oko zuba zdravi, ukoliko nije narušena harmonija, usredotočit ćemo se na ono što sugovornik govori, no ukoliko oko zuba postoji tamno obojenje, bez obzira na bijele lijepe zube, pokvarit će ukupan dojam i odvlačit će nam pozornost. 

Tamno obojenje oko zuba ili protetskog rada (krunice, mosta) može biti tamnocrvene boje najčešće uzrokovano neadekvatnim održavanjem oralne higijene. Zubno meso je natečno, na dodir četkicom krvari. Sivo ili plavkasto obojenje nastaje kao posljedica više različitih čimbenika:

Zahvaljujući novim tehnologijama i materijalima te interdiciplinarnom pristupu koji pruža dentalna medicina, svaki problem je rješiv. Ovisno o uzroku i stupnju obojenosti ponekad je potrebno više vremena kako bi se došlo do konačnog i zadovoljavajućeg estetskog izgleda. 

Prvim korakom – kliničkim pregledom i utvrđivanjem uzroka obojenosti, a zatim održavanjem adekvatne oralne higijene napravili smo veliki korak prema zadovoljavajućoj crveno bijeloj estetici. 

Ukoliko je obojenje uzrokovano neadekvatnom oralnom higijenom, pacijenta se instuira kako pravilno četkati zube i gingivu, a može se učiniti i profesionalno čišćenje u ordinaciji. Naredne kontrole se dogovoraju ovisno o stupnju obojenosti.  

Ukoliko je obojenje uzrokovano devitaliziranim zubom i tankom sluznicom preporuka je napraviti bezmetalnu krunicu, eventualno u suradnji s parodontologom zadebljanje sluznice oko zuba. 

Ukoliko je obojenje uzrokovano lošim protetskim radom – metalkeramičkim, indicirana je izrada nove bezmetalne krunice. Isto tako puno puta po skidanju stare krunice se uočava da neće biti lako „pokriti“ obojenje zubnog mesa samo novom bezmetalnom krunicom, već će biti potreban interdisciplinarni pristup koji uključuje kirurga, parodontologa, ali i strpljenje i volju pacijenta.