Andrijana

Potpuna funkcionalno-estetska protetska rehabilitacija gornje čeljusti.

Cirkon keramičkim krunicama korigirali smo boju i oblik zuba a gingivu smo korigirali i produžili plastičnom kirurgijom desni

TIPOLOGIJA POSLA

  • Slučaj isplaniran uz pomoć DSD koncepta
  • Oralna kirurgija
  • Dentalni implantati
  • CAD/CAM privremene krunice
  • Skeniranje čeljusti
  • Cirkon oksid keramičke krunice 14-26

TIM

Policlinick team

Daniela

Grgić Miljanić

dr. med. dent.

DSD Master

Policlinick team

Snježana

Pohl

dr. med. dent.

i dr. med.

Policlinick team

Dušan

Ivančić

majstor dent. tehnike