Sterilizacija i dezinfekcija

  • Sterilizacija, dezinfekcija i higijena na najvišem nivou
  • Korištenje potrošnih i jednokratnih materijala
  • Precizne metode i protokoli
  • Neupitna sigurnost pacijenata i osoblja Poliklinike

Svi instrumenti u našim ordinacijama se steriliziraju i dezinficiraju ili se koriste jednokratno (pregače, rukavice, maske, čaše, sisaljke, igle za anesteziju, iglice za ispiranje korijenskih kanala itd).

Uz visoko standardizirane postupke sterilizacije i dezinfekcije koje prolaze svi pa i najsitniji instrumenti koji se koriste tijekom obrade pacijenta, bitno je naglasiti da se i ostali predmeti i dijelovi namještaja, ostale opreme i uređaja dezinficiraju.

Korištenjem preciznih protokola i metoda osigurani su najviši standardi sterilizacije, dezinfekcije i higijene kako za pacijente Poliklinika Rident tako i njihovog osoblja.