Anthony

Interdisciplinarni pristup u rehabilitaciji funkcije i estetike

Slučaj planiran prema Digital Smile Design konceptu, čime smo odredili faze rada, konačni oblik te veličinu i položaj krunica.

TIPOLOGIJA POSLA:

  • DSD koncept za planiranje terapije
  • Cirkon keramika

TIM

Policlinick team

Natalija

Gavran

dr. med. dent.

Policlinick team

Martina

Lukin

dent. tehničarka