Claudio

Funkcionalno-rehabilitacijska protetska i estetska obnova gornje i donje čeljusti.

Multidisciplinarnim pristupom uz inicijanu pretprotetsko ortodontsku terapiju, u svrhu postizanja optimalne okluzije, pacijent je pripremljen za protetsku rehabilitaciju obje čeljusti.

TIPOLOGIJA POSLA

  • Slučaj isplaniran uz pomoć DSD koncepta
  • Endodoncija
  • Ortodoncija – ortodontski aligner Invisalign
  • Oralna kirurgija
  • Keramičke krunice na cirkon-oksidu

TIM

Policlinick team

Daniela

Grgić Miljanić

dr. med. dent.

DSD Master

Policlinick team

Matko

Oguić

dr. med. dent.

Policlinick team

Dušan

Ivančić

majstor dentalne tehnike