Lindita

Funkcionalno-estetska rehabilitacija s implanto-protetskom terapijom

Slučaj napravljen po načelima protetski vođene implanto-protetske terapije uz kompjutersko planiranje ugradnje implantata.

TIPOLOGIJA POSLA:

  • DSD koncept za planiranje terapije
  • Mukogingivslns kirurgija za optimiziranje crveno bijele estetitke
  • Implantologija
  • Cirkonij-oksid keramika

TIM

Policlinick team

Aida Pašić Carrera

mag. univ. med. dent.

specijalistica implantologije

Policlinick team

Matko Oguić

dr. med. dent.

Policlinick team

Snježana Pohl

dr. med. i dr. med. dent.

Iva Nekić

dentalna tehničarka