Ljerka

Multidisciplinarni pristup u rehabilitaciji funkcije i estetike

Slučaj planiran po DSD-u – Digital Smile Designu čime smo odredili faze rada, konačni oblik te veličinu i položaj krunica.

TIPOLOGIJA POSLA:

  • DSD koncept za planiranje terapije
  • Ortodoncija
  • Implantologija
  • Cirkon keramika

TIM

Policlinick team

Daniela

Grgić Miljanić

dr. med. dent.

DSD master

Policlinick team

dr. sc. Snježana

Pohl

dr. med. i dr. med. dent.

Policlinick team

Danijela

Lolić

dent. tehničar

Policlinick team

Marija

Ivančić

dent. tehničar