Marina

Funkcionalna protetska i estetska rehabilitacija gornje čeljusti.

Još jedan u nizu prekrasnih osmijeha koje smo kreirali. Dovoljno je reći: novi osmijeh, nova mladost.

TIPOLOGIJA POSLA

  • Slučaj isplaniran uz pomoć DSD koncepta
  • Oralna kirurgija
  • Dentalni implantati
  • CAD/CAM privremene krunice
  • Skeniranje čeljusti
  • Cirkon oksid keramičke krunice 16-25
  • Izbjeljivanje donje čeljusti

TIM

Policlinick team

Daniela

Grgić Miljanić

dr. med. dent

DSD Master

Policlinick team

Domagoj

Grabovac

dr. med. dent.