Patrizia

Stari rad u gornjoj čeljusti zamijenjen je u potpunosti cirkon keramičkim krunama.

Kompleksan slučaj kirurškog produljenja kruna, izveden potpuno digitalno uz pomoć Trios skeniranja, planiran pomoću Digital Smile Design-a.

TIPOLOGIJA POSLA

  • CAD/CAM privremene krunice
  • Skeniranje čeljusti
  • Cirkon oksid keramičke krunice 15-25

TIM

Policlinick team

Daniela

Grgić Miljanić

dr. med. dent.

DSD Master