Pedodoncija – dječja dentalna medicina

Article Author

Autor: mr. sc. Angelina Maras , specijalistica preventivne i dječje dentalne medicine

01.12.2020

U okviru specijalizacije primarni posao mi je voditi brigu o zdravlju usne šupljine djece i adolescenata. Ovom specijalizacijom stekla sam stručnu, kliničku i psihološku pripremu koja mi omogućuje rad i sa sasvim malom djecom, a zbog pristupa kojeg koristim vrlo lako steknem povjerenje i suradnju djece.

Moja je dužnost educirati ne samo djecu već i odrasle o važnosti oralne higijene, o prehrambenim navikama koje mogu pomoći u prevenciji nastajanja karijesa i na kraju liječenje zuba djece. Smatram da razvijanje kvalitetnog odnosa s doktorom dentalne medicine već od malih nogu može pozitivno utjecati na prevenciju, a ne samo na liječenje bolesnih zuba.

Usta su epicentar strukturnog, funkcionalnog i kognitivnog rasta djece. U ustima se razvijaju primarne funkcije poput žvakanja, gutanja i artikulacije zvukova i jezika. Važno je pratiti djecu od malena i pratiti ih za vrijeme rasta i razvoja uz primjenu svih protokola za zaštitu od karijesa te ispraviti sve funkcionalne promjene u što ranijoj dobi.

Moj cilj je mliječne, a posebno mlade trajne zube liječiti na način maksimalne moguće poštede zdravog zubnog tkiva kako bi moglo zadržati žvačne sile cijeli život. Zaštita mliječnih zubi je od izuzetne važnosti zbog kasnijeg smještaja trajnih zuba iz razloga što mliječni zubi, posebice oni stražnji, čuvaju mjesta za buduće trajne zube.

Moji savjeti su:

Moj prijedlog je: