Zašto su zubni implantati postali standard u dentalnoj medicini?

Article Author

Autor: Milan Tepavac , dr. med. dent.

28.06.2019

Dentalni implantati kao nadomjestak izgubljenih zubnih tkiva već se desetljećima pokazuju kao najadekvatniji protetsko-estetski nadomjestak, a u svojoj strukturi i formi su optimalna zamjena za izgubljene zubne strukture.

Razvojem i napretkom tehnologije te standardnom upotrebom najkvalitetnijih materijala, implantati ne samo da nadoknađuju nedostatak zubnih struktura već pomažu u održavanju potpornih tkiva oko samih zuba, što u većini ostalih protetskih nadomjestaka kao što su mostovi ili proteze nije slučaj.

Samim oblikovanjem strukture implantata, obraćajući pritom pažnju na anatomsku funkciju korijena izgubljenog  zuba, te izradom njegovih vanjskih kontura kako bi on u potpunosti imitirao zubni korijen nastavlja se funkcija stomatognatog sustava i nakon preranog gubitka zubnih struktura. Navedeno omogućava kontinuirani prijenos žvačnih sila na alveolarni greben, održavajući pritom i dalje njegovu funkciju i sprečavajući gubitak tj. atrofiju koštanih struktura, odnosno sprečava disfunkciju temporo-mandibularnog zgloba.

Brže prihvaćanje nadomjeska

Mogućnost individualizacije protetskog nadomjestka tj. izrada po principu izgubljen zub – nadomješten zub štedi zdravo zubno tkivo te nema „žrtvovanja” ostalih zdravih zubnih jedinica. Pacijent tako zadržava uspostavljenu funkciju, što u konačnici znači brži period navikavanja na sam protetski nadomjestak te njegovo brže prihvaćanje.

Sve bržim razvojem tehnologija i materijala u zubnoj tehnici otvaraju se nebrojene mogućnosti kojima će budući nadomjestak u potpunosti odgovarati izgubljenom zubnom tkivu, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu.

Implantat kao prvi izbor

Samom činjenicom da ne postoje apsolutne kontraindikacije za zubni implantat te da se može primjenjivati u širokoj lepezi indikacija, implantati postaju prvi izbor doktora u sve više slučajeva. Dok se pacijenti sve više odlučuju za dentalne implantate kao sredstvo kojim će nadoknaditi svoja izgubljena zubna tkiva.

Sve brojnijom primjenom i sve širom upotrebom dentalnih implantata pacijenti postaju sve informiraniji o prednostima implantata, a što u konačnici pomaže terapeutu u odabiru protetskih nadomjestaka.

Napretkom kirurgije zahvati postaju kraći i manje neugodni za pacijenta, pa i ta činjenica doprinosi lakšem prihvaćanju dentalnih implantata i postavlja ih kao prvi izbor pri protetskoj rehabilitaciji stomatognatog sustava.

Dostupnost dentalnih implantata olakšava i njihova sve niža cijena koja je nekad predstavljala nepremostivu prepreku pri njihovom izboru.

Uzevši u obzir sve gore navedene činjenice dentalni implantati su postali zlatni standard u dentalnoj medicini!