Garancija

Article Author

Autor: Mirna Pavić , dr. med. dent.

26.10.2023

Kvaliteta materijala i postupaka koje upotrebljavamo u svakodnevnom radu, omogućuju nam dati našim pacijentima garanciju na naše radove. Koristimo najbolje implantološke sustave Astra Tech i Bego kako bismo osigurali maksimalnu kvalitetu oralno-kirurškog zahvata i dugotrajnost ugrađenog implantata. 

Implantološka knjižica

Sami proizvođači implantoloških sustava osiguravaju dugogodišnju garanciju na ugrađene implantate. Poliklinike Rident daju garanciju na sve implantološke i protetske radove. Svaki pacijent dobije implantološku knjižicu koja sadrži datum implantološkog zahvata i jedinstveni serijski broj zubnih implantata, kao jamstvo originalnosti i kvalitete.

Implantološka knjižica

Redovite kontrole

Kako bi garancija bila važeća, pacijent se mora pridržavati uputa doktora dentalne medicine, dolaziti na redovite preglede minimalno jednom godišnje te redovito održavati zubnu higijenu. Ujedno, svakodnevno mora koristiti udlage ukoliko je tako propisao doktor detalne medicine.