Implantati

Article Author

Autor: Zoran Jurković , dr. med. dent.

02.11.2020

Zubni implantati koriste se u dentalnoj medicini za nadoknadu jednog ili više zuba. To su vijci izrađeni većinom od titanske legure koji se ugrađuju u kost pacijenta. Legure titana  smatraju se najboljim materijalom za izradu implantata zbog svoje biokompatibilnosti, otpornosti na koroziju i sposobnosti osteointegracije (srastanje s kosti).

Struktura i povezivanje

Implantati na sebi imaju navoje koji čini njegovu makrostrukturu, te su hrapavi što čini njihovu mikrostrukturu. Hrapava površina i navoji poboljšavaju vezu između kosti i implantata. Neposredno nakon ugradnje implantata dolazi do mehaničke ili primarne stabilnosti za što su zaslužni navoji implantata. Nakon 2 tjedna dolazi do slabljenja mehaničke stabilnosti, te nastupa biološka ili sekundarna stabilnost za što je zaslužna hrapava površina implantata. Dolazi do osteointegracije kosti i titanskih oksida koji se nalaze na površini implantata, odnosno može se reći da kost „urasta“ u implantat. Osteointegracija implantata traje između 3 i 6 mjeseci, ovisno o čeljusti, kvaliteti kosti i vrsti zahvata.

Stabilnost

Nakon opterećenja implantata, odnosno nakon što su na implantate postavljene krunice, mostovi ili proteze dolazi do završne tercijarne stabilnosti implantat. Kontrole implantata se preporučuju raditi jednom godišnje, ili češće ako pacijent primijeti simptome.

Tijek terapije

Za uspješnu ugradnju implantata bitna je količina kosti i zdravlje gingive. Implantati se mogu ugraditi neposredno nakon vađenja zuba (imedijatno), 3-4 mj nakon vađenja, odnosno cijeljenja kosti (odgođena implantacija).

Ukoliko nema dovoljno kosti prije ugradnje implantata ili tokom zahvata potrebno je napraviti augmentaciju kosti, odnosno njezinu nadogradnju. Za nadogradnju kosti koristi se najčešće umjetna kost i kost samog pacijenta. Više informacija o ovoj temi možete pronaći u blogu dr. Pohl:  link

Zdravlje i količina pričvrsne gingive bitan je čimbenik za dugotrajnost samih implantata, te se prije i nakon samog zahvata mora voditi računa o održavanju oralne higijene. Više informacija o oralnoj higijeni možete potražiti u blogu naše dr. Pašić Carrera: link

Ukoliko količina gingive oko implantata nije adekvatna potrebno je napraviti zahvate mekotkivne kirurgije, kao što je proširivanje keratinizirane gingive.

Svi navedeni zahvati ne traju duže od 2 sata, a izvode se pod lokalnom anestezijom te su za pacijenta bezbolni.