Što su implantati s trenutnim opterećenjem?

Article Author

Autor: Tajana Host Perković , dr. med. dent.

21.02.2024

Imedijatno opterećenje implantata je postupak postavljanja fiksnog protetskog rada kod pacijenta u roku sedam (7) dana od ugradnje implantata.

Nakon gubitka jednog ili više zuba pacijenti žele vratiti svoj osmijeh kakav su imali prije i naravno postići to što prije.

Moderna dentalna medicina je značajno napredovala, ma da i ona nekada ne može uskladiti želje pacijenta i mogućnosti doktora. Kada želite nadoknaditi zub koji je upravo izvađen pacijentima je dostupna implantološka procedura koja se naziva imedijatno (trenutno) opterećenje na implantatima.

Tko su kandidati?

Nakon pregleda, utvrđujemo je li pacijent kandidat za trenutno opterećenje. Ugradnja implantata neposredno nakon vađenja zuba te trenutno opterećenje moguće je samo u situacijama kada pacijent ima dovoljno kosti, nema infekcija, nema određenih kroničnih bolesti te nije pušač.

Kakav je postupak?

Postupak ugradnje implantata te njegova opskrba s protetskim nadomjeskom je za pacijenta potpuno bezbolan te se izvodi pod lokalnom anestezijom. Nakon zahvata, pacijent osjeća minimalnu nelagodu. 

Radi se o postupku vraćanja osmijeha na način da se u jednom zahvatu izvadi zub ili više njih te se na njegovo mjesto ugrađuje implantat na kome se izrađuje fiksni protetski rad. Prvo pacijent dobije privremeni protetski rad, a već nakon četiri mjeseca nošenja isti se zamjenjuje definitivnim protetskim radom.

Koje su prednosti?

Prednosti ove tehnike i postupka su